Utazótanári Intézményegység

Utazótanári Intézményegység

 

„Tolerancia:megadni másoknak mindazoknak a jogokat,

amelyekre Te magad is számítasz.” (Robert Green Ingersoll)

 

Intézményünk 2008-tól Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménnyé alakult, s ez nem csupán névváltozást jelentett, de szükségszerűen mutatja az évek során egyre szélesebb körű, az igények szerint folyamatosan bővülő feladatok változásait is.

A város általános iskoláiban egyre több sajátos nevelési igényű (továbbiakban: SNI) tanulót fogadnak be, látnak el. Az integrációs tendenciát tekintve szükségszerűvé vált, hogy egyre nagyobb részt vállaljunk ebben az igen fontos és összetett munkában.

2014-től az utazó tanári szolgáltatást külön intézményegység működteti.

Az oktatási rendszer folyamatos változásai során három éven keresztül Jászberény, Jászapáti és Szolnok járásokban láttunk el utazó tanári feladatokat.

A 2017/2018-as tanévtől Szolnok járás köznevelési intézményeiben (17 általános iskola, 3 gimnázium) fejlesztjük az integrált keretek között oktatott sajátos nevelési igényű tanulókat, kb. 200 főt.

Az iskolánk fő erőforrása a szellemi tőke, melyet a tantestület képvisel. Jellemzője a hagyományokra épülő folyamatos megújulás, a gyermekek minél többoldalú fejlesztése, megsegítése a saját és a többségi iskolákban.

A 20/2012.(VIII.31.)EMMI rendelet 138/A.§ szerint: Az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat az egységes szakmai eljárás érdekében munkaközösséget működtet, amelynek tagjai az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat működési körzetében foglalkoztatott együttnevelést segítő pedagógusok.

A 2016. évi LXXX. törvény 138/A 40. Együttnevelést segítő pedagógus: az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózat által foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor, továbbá a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló - közös vagy részben közös - nevelésében és oktatásában részt vevő óvoda és iskola által, a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló óvodai nevelése, tanuló iskolai nevelés-oktatása érdekében foglalkoztatott gyógypedagógus, konduktor.

A törvények értelmében, iskolánkban is működtetünk utazó tanári munkaközösséget, mely hatékonyabb szakmai együttműködést tesz lehetővé.

 

Az Utazótanári Intézményegység céljai

 

Az Utazótanári Intézményegység feladata

A Liget Úti EGYMI Utazótanári Intézményegységének szakmai protokollja és a hatályos, ide vonatkozó törvények, rendeletek szerint történik a feladatok megszervezése, végzése.

 

Az ellátási területünk köznevelési intézményeiben integrált keretek között oktatott sajátos nevelési igényű tanulók fejlesztése, integrációjának megsegítése.

 

 

Intézményünk utazó gyógypedagógusai a sajátos nevelési igényű tanulók szüleinek és a velük foglalkozó pedagógusoknak kívánnak szakmai segítséget nyújtani a következő módon:

A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók nevelésével kapcsolatban a szülők is szembesülnek nehézségekkel és problémákkal. Elengedhetetlen, hogy fórumot teremtsünk számunkra, ahol szakember segítségével közösen találhatnak válaszokat, megoldási javaslatokat.

 

Az SNI gyermek nevelése, oktatása nem történhet úgy, hogy a velük foglalkozó szakemberek, szülők között ne legyen párbeszéd. Fontos, hogy a pedagógusok az oktatás, nevelés során felhasználják a szülők gyermekekkel kapcsolatos tudását és tapasztalatát, a pedagógusok, gyógypedagógusok pedig felkínálják szaktudásukat, ismereteiket. Ehhez teremt fórumot az esetmegbeszélés, kerekasztal beszélgetés, melynek keretében (igény szerint) egy gyermekkel, vagy egy problémás helyzettel kapcsolatban oszthatják meg véleményüket az érintettek egymással, s jelölhetik ki a megoldást hozó mindenki által felvállalandó lépéseket, teendőket.

 

Az utazó tanár egyéni megbeszélés keretében tájékoztatja az általa fejlesztett gyermek szüleivel a képességfelmérés eredményeit, a fejlesztendő területeket, feladatokat. A szülő és a pedagógus megosztja egymással a gyermekkel kapcsolatos ismereteit, megbeszélik a problémákat és keresik a megoldásokat. Segítséget nyújt az otthoni tanuláshoz, neveléshez.

 

A szakmai megújulás, felfrissülés minden szakmában elengedhetetlen. Az integrált nevelés gyakorlati része, számtalan kérdést vet fel. Az eddig szerzett tapasztalatok átadása, nagyban segít(het)i az együttnevelés-együttoktatás elterjedését, minél sikeresebb megvalósítását.

Működtetjük a városi Gyógypedagógiai Műhelyt, melynek keretében az éves munkaterv alapján szakmai, módszertani előadásokat, konzultációkat tartunk a többségi iskolák és az EGYMI pedagógusai részére.

Évek óta hagyományszerűen bemutatkozik a „Kincsesláda” programunk, mely során különböző terápiákat, képességek fejlesztését, utazó tanári fejlesztéseket mutatunk be.

 

Az óralátogatások lehetőséget biztosítanak a pedagógusoknak, hogy kölcsönösen betekinthessenek a másik szakmai gyakorlatába, módszertanába, ami a párbeszédek, a szakmák közötti együttműködést erősít(het)i.

Hagyománnyá vált intézményünkben a nyílt tanítási napok megszervezése, melyen nemcsak a város, hanem a környező települések pedagógusai is igen nagy számban vesznek részt. Itt a szülőnek is lehetősége nyílik arra, hogy betekintsen az iskolai életbe, megfigyelhesse gyermeke tevékenységét a tanítási órán, illetve a szabadidős programokban.

 

Igyekszünk naprakész információkkal segíteni a többségi intézmények pedagógusait, az SNI tanulók szüleit (érdekérvényesítés, törvényi szabályozók, ellátások, szakemberek elérhetősége, programok, stb.)

 

Intézményünk szakkönyvellátottsága városi szinten is jónak mondható. Folyamatosan bővítjük állományunkat, a gyógypedagógiai szakirodalom elérhetőségét minden érdeklődő (szülő és szakember) számára biztosítjuk.

 

Pályázati forrásból az intézményünk eszközkölcsönzőt hozott létre. Az itt található játékokat az utazó tanárok rendszeresen alkalmazzák az óráikon biztosítva, ezáltal a játszva tanulást és a változatosságot. A fejlesztőjátékokat más pedagógusok, szakemberek és szülők is kikölcsönözhetik. Iskolánk honlapján megtalálható a kölcsönző fejlesztő játékainak a katalógusa, leírással együtt, amely lehetővé teszi, hogy előre kiválaszthassák az érintettek a megfelelő eszközöket. Erőforrásainknak megfelelően igyekszünk folyamatosan bővíteni a meglévő fejlesztőjátékok készletét.

 

Főiskolai hallgatóknak klinikai diagnosztika szakterületen gyakorlóhelyet biztosítunk az elméleti ismeretek gyakorlatban történő megerősítésére.

 

2021. szeptrember
ke sz cs sz va
35--12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930---

Hasznos linkek

INTÉZKEDÉSI TERV

KRÉTA belépés

E-ügyintézés

Egyházak tájékoztatói

Iskolai eszközkölcsönző

Könyvtárunk honlapja

Liget Úti EGYMI bemutatkozó filmje (videó)

Segítő szolgálatok a szolnoki iskolákban! (videó)

ÉTLAP


&

© OGP-WebStúdió