Pszichológiai tevékenység

Iskolapszichológiai ellátás

 

Az iskolapszichológusi munka alapvető célja, hogy az iskola nevelő-oktató munkáját segítse, hatékonyságát növelje. Az iskolával együtt azt szolgálja, hogy a gyermekek belső lehetőségeiket - egyéni és társadalmi szempontból egyaránt- az adott körülmények között optimálisan képesek legyenek realizálni, személyiségük formálódjon, és fejlődjön az oktatás-nevelés folyamán. Amikor ebben az értelemben a tanulók alapvető és perspektivikus érdekeit képviseljük, akkor hozzájárulunk a nevelési célok konkretizálásához, rugalmasan és toleránsan a belső adottságokhoz igazodó érvényesítéséhez.

Szakmai munkánkat érdemes rendszerszemléletben, a gyermek- szülő- pedagógus közös mezőben végezni. Feladatom elsősorban a primer prevenció területén van, munkámmal közvetett és közvetlen módon segítve a gyermekek személyiségfejlődését, kognitív és érzelmi fejlődésük biztonságát a neveléslélektani és a szociálpszichológiai eszközrendszer kompetenciahatárain belül. 

Munkaformák

Tevékenységek

 Osztályokkal

Első osztályosok megismerése

 

Óralátogatás

 

Rendhagyó osztályfőnöki óra

 

Képességfelmérés, Diagnosztizálás

Tanárokkal

Tanári konzultáció
Esetmegbeszélés

 Szülőkkel

Szülői fogadóóra

 

Szülő csoport

Egyéni foglalkozások

Kamasz-panasz fogadóóra

 

Segítő beszélgetés

 

4 üléses serdülő konzultáció

Csoportok  Tan.a k.

Szorongásoldó-zenés festő csoport

 

Mandala csoport

 

Önismereti csoport

 

Szociális-képesség fejlesztő csoport

Csoportok/ Ért.ak. 

Serdülőklub

 

Szociális-képesség fejlesztő csoport- babzsákos foglalkozás

 

 

 

 

 

„Sosem az előttünk álló kihívások jelentik a valódi problémát. A probléma az, ha nem hisszük el, hogy le tudjuk küzdeni ezeket. A kétségeink, démonaink, korlátaink legyőzésének kulcsa, ha bizonyosak vagyunk benne, hogy azt tesszük, amit kell. Ha bizonyosság van bennünk, akkor nemcsak képesek vagyunk rá, hanem meg is csináljuk.”  /Yehuda Berg/

 

1. Fontos szerepe van a tanári konzultációknak. Az esélyegyenlőség és a differenciált egyéni bánásmód az iskola mindennapjaiban a pszichológus, és a pedagógus szoros együttműködésében tud megvalósulni. Ha – a tantestülettel, iskola igazgatójával jó a kapcsolat- gyors a jelzés, lehetőség van a probléma kezdetén beavatkozni, a gyermeknél jelentkező tünetet az iskola, az otthoni környezet kontextusában felfogni, kezeléséhez a megfelelő feltételeket megkeresni. Szükség esetén a gyermekvédelmi felelőssel együttműködve. Így az intervencióval – szerencsés esetben…- megakadályozható a probléma elmélyülése. A pedagógusokkal végzett konzultációk, esetmegbeszélések célorientáltak és véleményem szerint hatékonynak mondhatók. A több éve fennálló, főként familiáris helyzetet érintő esetek nem változnak egyik napról a másikra, de itt be kell látnunk, hogy a probléma sem új keletű- ezért a megoldása is többszereplős és hosszú időt vesz igénybe. Ilyenkor együtt gondolkodunk a gyermekvédelmi felelőssel, iskolavezetéssel, kollégákkal és a közös problémamegoldó folyamatban új szempontokat próbálunk kialakítani a nevelési helyzet befolyásolására.

2. Szülői konzultációk A problémák hátterében sajnos gyakran otthoni nevelési problémák, fizikai és érzelmi elhanyagolás áll, ami sokszor a sérült gyermek el nem fogadásából és ennek kompenzációjából adódik. Fontosnak tartom a szülők szülői szerepükben való megerősítését, felelősségük visszaadását a gyermekük nevelését illetően.

Szülőcsoport Havi rendszerességgel. Lehet tematikus, vagy adott célcsoportra irányuló/ pl. autista gyermekek szüleinek/ Cél lehet  teret nyújtani a  hasonló problémával küzdő szülők számára, hogy egymással megismerkedjenek, megoszthassák érzéseiket, örömeiket, bánataikat- megtapasztalják, hogy nincsenek egyedül a nehézségeikkel.

 

3.Óralátogatás- ahol megfigyelhető a tanulók viselkedése, motivációja. Ezt követően  az osztályfőnökökkel megbeszélve – a felmerülő problémákat – kerül sor a segítségre szoruló gyermekek diagnosztizálására, segítő beszélgetésbe való bevonására, szülők behívására. Fontosnak tartom az óralátogatást, illetve a gyermekek megfigyelését kötetlen helyzetekben: szünetekben, ünnepségeken, versenyeken, mert ez gyakran rávilágíthat az adott gyermek normaszegő viselkedését kiváltó okokra, illetve megszüntetésének lehetséges módjára.

Sok gyereknél tapasztalható a motiválatlanság. A sérült gyermek személyiségfejlődést nehezítő sajátossága a cselekvési késztetések, az akarati tulajdonságok gyengesége. Ezt az állapotot ösztöngyengeségnek nevezzük, amely a fejlődés során ért számos frusztráló és csalódást okozó tapasztalat hatására kifejezettebbé válik: a szorongások, félelmek, a meg nem értettség tovább gyengítik az akadályok leküzdhetőségét. A gyógypedagógiai nevelésnek és a pszichológiai ellátásnak erősítenie kell e nehézségek dacára a gyerekek önbizalmát, bátorságát. Ha sikerül a szociális neveléssel és oktatással az elvesztett önbizalom visszaállítása, újra fel lehet éleszteni a motivációt és a frusztráló helyzetek megoldásának képességét.

4. Rendhagyó osztályfőnöki óra- egyeztetve az osztályfőnökkel. A téma változhat: lehet egészségmegőrzéssel- , konfliktuskezeléssel kapcsolatos; közösségépítő, felvilágosító és preventív jellegű is. Integrációban a fókusz lehet egymás elfogadása, a másságban rejlő erő: ”sokfélék vagyunk és mindenki másban jó” . Ezek az órák egyben lehetőséget teremtenek az iskolapszichológus jobb megismerésére, bizalom kiépítésére is.

 

5. Egyéni foglalkozások Első lépés a gyermek megismerése: áttanulmányozni a szakértői véleményt, képesség vizsgálat, rajztesztek, bábok… Tisztában kell lennünk azzal, mit és hogyan ért meg a gyermek, milyen csatornát preferál a kommunikációban.

 

Szükség esetén továbbutalás gyermekpszichiátriai, illetve neurológiai vizsgálatra, kivizsgálásra. Ehhez megfelelő kapcsolatrendszer kialakítása.

 

 

 

6. Csoportos foglalkozások

 

Csontosné Csécsey Magdolna

krízis szakirányú  tanácsadó szakpszichológus,

gyógypedagógus, tanár

 

2021. szeptrember
ke sz cs sz va
35--12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930---

Hasznos linkek

INTÉZKEDÉSI TERV

KRÉTA belépés

E-ügyintézés

Egyházak tájékoztatói

Iskolai eszközkölcsönző

Könyvtárunk honlapja

Liget Úti EGYMI bemutatkozó filmje (videó)

Segítő szolgálatok a szolnoki iskolákban! (videó)

ÉTLAP


&

© OGP-WebStúdió