Mentoráló intézmény - TÁMOP-3.1.4.B-13/1-2013

Iskolánk, mint Mentoráló Intézmény

 

A TÁMOP-3.1.4.B-13-1-2013-0001 "Köznevelés az iskolában" c. projekt, Módszertani Innováció modul, mentoráló intézményi program című pályázatban benyújtott programtervünket kedvezően bírálták el és elnyertük a Mentoráló Intézményi címet.

A pályázat keretében megvalósítandó módszertani modellünk címe:

Együtt kerek a világ - Pedagógusok együttműködése, amelynek programjait a 2014/2015 tanévben valósítjuk meg. 

 

Céljaink:

 

A pályázat programtervében megvalósítandó tevékenységek irányt mutathatnak, és konkrét segítséget jelentenek a többségi iskolákban tanító pedagógusoknak. A pedagógiai hatékonyság növelése érdekében a pedagógusok, gyógypedagógusok és a szülők szoros együttműködésének megteremtése kiemelt célunk. Fontos, hogy a pedagógusok az oktatás, nevelés során felhasználják a szülők gyermekükkel kapcsolatos tudását és tapasztalatát, a pedagógusok, gyógypedagógusok pedig felkínálják szaktudásukat, ismereteiket. A pedagógusok munkájának sikere nagymértékben függ attól, hogy képesek-e a családdal és a fejlesztő gyógypedagógussal közösen kitűzni és megvalósítani a gyermek fejlődésével kapcsolatos célokat, kialakítani az ehhez szükséges oktatási és nevelési környezetet, módszereket.  

Programunkban szereplő tevékenységek az együttnevelésben nyújtanak nagy segítséget a többségi pedagógusoknak:

  1. Kerekasztal beszélgetés szülők bevonásával
  1. Műhelymunka

Segítséget adunk a többségi iskolában dolgozó pedagógusoknak, a szakértői véleményben megfogalmazott korrekciós és nevelési tanácsok alapján, hogyan tudják az egyénre szabott órai differenciálást folyamatosan megvalósítani.

Bemutatjuk, hogyan valósulhat meg a tanítási órákon, a gyakorlatban a tanulók differenciálása, önálló munkavégzése, ellenőrzése egyéni képességeiket figyelembe véve és közvetlen kétszemélyes helyzetek megteremtése.

Példát adhat a többcsatornás tanítás-tanulás megvalósulására és a tanulók képességeinek megfelelő feladatvégzésére, mely fenntartja a gyermekek kíváncsiságát, tanulási motivációs szintjét és, ezáltal hatékonyabb lesz az oktatás.

Tanulás módszertani és egyéb SNI ellátással kapcsolatos előadásokkal támogatást nyújtunk a többségi pedagógusoknak, hogy a sajátos nevelési igénynek és a tanuló képességeinek megfelelő oktatást tudjon biztosítani, ezáltal a tanuló sikerélményhez juthat, és a tanulási motiváció fennmaradhat.

A gyerekek tanulási motivációja, kíváncsisága, kitartása jobban fenntartható, játékos formában megvalósuló oktatással, mely által eredményesebbek lesznek.

A pedagógusok módszertani tárháza gazdagodhat.

 

 

 

  1. Bemutató órák kiemelt feladatokkal és hospitálási lehetőségek:

A célunk bemutatni, hogy a csoportban lévő gyengébb képességű tanulók hogyan tudnak önállóan differenciált feladatokat megoldani, ellenőrizni képességeiknek megfelelően.

4.„Kincses láda”

A fejlesztő foglalkozások bemutatásával a különböző képességterületek sokszínű fejlesztési lehetőségeit mutatjuk be, amellyel a SNI tanulók képességeinek fejlesztéséhez nyújtunk segítséget.

  1. Hospitálási lehetőségek:

Havi rendszerességgel előzetes bejelentkezés alapján biztosítunk óralátogatási lehetőséget, hogy ismerkedjen a gyógypedagógiai módszerekkel, eszközökkel, játékokkal melyet saját munkája során adaptálhat.

6.Érzékenyítő tréning

Az érzékenyítő foglalkozások során, empatikus úton szerzett élmények, ismeretek alkalmasabbá teszik a pedagógusokat, kortársakat a másság befogadására, elfogadására.

2021. szeptrember
ke sz cs sz va
35--12345
366789101112
3713141516171819
3820212223242526
3927282930---

Hasznos linkek

INTÉZKEDÉSI TERV

KRÉTA belépés

E-ügyintézés

Egyházak tájékoztatói

Iskolai eszközkölcsönző

Könyvtárunk honlapja

Liget Úti EGYMI bemutatkozó filmje (videó)

Segítő szolgálatok a szolnoki iskolákban! (videó)

ÉTLAP


&

© OGP-WebStúdió