Intézmény adatai

Az intézmény általános jellemzői:

Neve: Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola

Hivatalos rövid név: Liget Úti EGYMI

Fenntartója: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ

Az intézményt a Szolnok Városi Tanács alapította, 1961. évben, a 154/1961. (X.26.) számú határozatával.

 

Működési területe az Alapító Okirat szerint:

A Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (Liget Úti Általános Iskola, Előkészítő, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola és EGYMI) többcélú, közös igazgatású, 12 évfolyammal működő közoktatási intézmény, valamint egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény.

Az intézmény feladata biztosítani a sajátos nevelési igényű tanulók számára az általános műveltséget megalapozó nevelést és oktatást, mely lehetővé teszi a tanulók érdeklődésének, képességének és tehetségének megfelelő továbbtanulást, pályaválasztást.

Tevékenységi körében az értelmi fogyatékos tanulók képességét fejlesztő előkészítő szakiskola működik a kilencedik-tizedik évfolyamon. Az intézmény biztosítja a tanulók részére a felkészülést a speciális szakiskola szakképzési évfolyamán történő továbbtanulásra.

Készségfejlesztő speciális szakiskolaként ellátja a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók életkezdéshez szükséges felkészítését, a munkába állást lehetővé tevő egyszerű betanulást igénylő munkafolyamatok felsajátítását.

Egységes gyógypedagógiai intézmény a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók többi gyermekkel, tanulóval együtt történő nevelésének, oktatásának segítése céljából az alábbi területeken:

Pedagógiai szakszolgálat és utazó szakember hálózat biztosítása

Pedagógiai szakmai szolgáltatások

Ellátja az autista tanulókat és az ép értelmű, súlyosan mozgássérült tanulókat.

 

Állami feladatként ellátandó alaptevékenysége

Szakágazata: 852010 Alapfokú oktatás

Szakfeladatai

Szakfeladat Megnevezés

55136-0

Otthoni ellátás keretében biztosított különleges (gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai) gondozás

55232-3

Iskolai intézményi közétkeztetés

75192-2

Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások elszámolásai

80121-4

Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás

80222-5

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű szakiskolai nevelése, oktatása

80122-5

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, általános iskolai nevelése, oktatása

Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása

80225-2

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás

Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos tanulók ellátása

80511-3

Napköziotthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben) /iskolaotthonos ellátás/

80521-2

Pedagógiai szakszolgálat (gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai ellátás, konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés)

80541-0

Pedagógiai szakmai szolgáltatás (szaktanácsadás, pedagógiai tájékoztatás, pedagógiai szolgáltatatás, pedagógusok képzésének, továbbképzésének és önképzésének segítése, szervezése, a tanuló tájékoztató, tanácsadó szolgálat működtetése)

80591-5

Oktatási célok és egyéb feladatok

A cigány kisebbséghez tartozó gyermekek felzárkóztató foglalkoztatása

92312-7

Közművelődési könyvtári tevékenység

92403-6

Diáksport

 

Tanulók szociális helyzetétől függő tankönyvellátás

 

- Általános tanulói tankönyvellátás

- Ingyenes tankönyvellátás

 

Iskolába bejáró gyermekek támogatása

 

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés

 

Pedagógus szakkönyvvásárlása

 

Szakmai fejlesztési feladatok

 

Minőségfejlesztési feladatok

 

Kulturális, egyéb szabadidős, egészségfejlesztési feladatok

 Kiegészítő tevékenysége

75131-7

Külügyi, külkereskedelmi és nemzetközi kapcsolatok

75195-2

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

92601-8

Máshová nem sorolt kulturális tevékenység

 

2018. április
ke sz cs sz va
13------1
142345678
159101112131415
1616171819202122
1723242526272829
1830------

Hasznos linkek

55 éves jubileumi gála (video)

Iskolai eszközkölcsönző

Könyvtárunk honlapja

Liget Úti Iskola bemutatkozó filmje (videó)

Segítő szolgálatok a szolnoki iskolákban! (videó)


&

© OGP-WebStúdió